Dotace

Společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a.s. nabízí kompletní projektový management od hledání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry po jejich realizaci ve smyslu zpracování projektových žádostí vč. kompletace povinných příloh, následný management a monitoring během průběhu realizace projektu, který zahrnuje zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, případně změn v projektu. V rámci těchto služeb nabízí také výpomoc s realizací zadávacích řízení na projektové záměry, případně další konzultační služby. Níže je uvedený podrobnější popis činností:Služby, které společnost Cautor v této oblasti nabízí, jsou komplexního charakteru a pokrývají všechny fáze projektu.

V rámci těchto služeb nabízí také výpomoc s realizací zadávacích řízení na projektové záměry, případně další konzultační služby. Níže je uvedený podrobnější popis činností:Služby, které společnost Cautor v této oblasti nabízí, jsou komplexního charakteru a pokrývají všechny fáze projektu.

Našim cílem je úspěšný projekt a to je pouze ten, který je nejen schválen, ale také úspěšně realizován a dokončen.