Dotace

Nabízíme kompletní projektový management od hledání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry po jejich realizaci ve smyslu zpracování projektových žádostí vč. kompletace povinných příloh, následný management a monitoring během průběhu realizace projektu, který zahrnuje zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, případně změn v projektu. V rámci těchto služeb nabízíme také výpomoc s realizací zadávacích řízení na projektové záměry, případně další konzultační služby. 

Naším cílem je úspěšný projekt a to je pouze ten, který je nejen schválen, ale také úspěšně realizován a dokončen.