Monitorování projektu

Po schválení žádosti o dotaci Vám společnost CAUTOR nabízí poradenství týkající se správné realizace projektu a s tím související zaručení jeho souladu s pravidly relevantního programu, který zahrnuje:

  • kontrola realizace projektu a jeho parametrů během realizace;
  • zpracování monitorovacích hlášení/monitorovacích zpráv/žádostí o platbu;
  • zpracování žádostí o změnu;
  • zapracování dodatků a doplňujících informací do monitorovacích hlášení/monitorovacích zpráv/žádostí o platbu;
  • komunikace s poskytovatelem podpory;
  • komunikace a součinnost s předkladatelem projektu, resp. příkazcem.