Realizace výběrových řízení

Zadavatele zastoupíme při zadání všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo řídících se pravidly příslušných dotačních programů. Vyřídíme kompletní administraci týkající se veřejné zakázky. Zejména se jedná o tyto činnosti:

  • přípravu dokumentů souvisejících s výběrovým řízením; 
  • koordinace činností dle pravidel poskytovatele podpory; 
  • komunikace s poskytovatelem podpory; 
  • komunikace a součinnost s předkladatelem projektu, resp. příkazcem.