Vyhledání dotačního titulu

Společnost CAUTOR  disponuje rozsáhlou databází dotačních příležitostí v ČR, ať již ze strukturálních fondů, krajských a ministerských dotací či z jiných dotačních zdrojů a má rozsáhlé zkušenosti s realizací mnoha projektů.

Máte projektový záměr a nejste si jisti, zda na něj lze získat dotaci?

Chcete poradit s připravovanou žádostí?

Chcete od nás připravit kompletní projektovou žádost?

Nabízíme kompletní zpracování projektové žádosti od vyhledání vhodného dotačního titulu přes vypracování finanční analýzy, rozpočtu projektu apod. až po její podání.

Obrátit se na nás můžete také v případě, kdy jste dotaci již získali a nyní jste zavaleni množstvím povinností, kterých musíte dostát, aby Vám dotace nebyla odebrána.