Žádosti o dotaci

Společnost Cautor zajistí zpracování kompletní žádosti o dotaci nebo její části, se kterou si žadatel „neví rady“. Nejčastěji zajišťujeme:

  • zpracování žádosti k projektu v elektronické aplikaci a dalších relevantních příloh;
  • kompletace povinných příloh žádosti;
  • zkompletování žádosti, všech příloh a odevzdání žádosti;
  • vypořádání připomínek k žádosti ze strany poskytovatele dotace během hodnotícího procesu;
  • komunikace a součinnost s předkladatelem projektu, resp. příkazcem;
  • komunikace s poskytovatelem podpory;
  • prezentování výsledků příkazci;
  • kontrola stavu žádosti během celého schvalovacího procesu;
  • informování příkazce o případných změnách souvisejících s probíhajícím schvalovacím procesem;
  • konzultační a poradenská činnosti v období od přiznání dotace do podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, spolupráce při zajištění podkladů k podpisu smlouvy o dotace.