Valná hromada CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

pořádané dne 12.6.2019 od 10.30 hodin v sídle společnosti, Havlíčkova 15, Praha 1

Program jednání:

  • 1. Zahájení Valné hromady a kontrola její schopnosti se usnášet
  • 2. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018
  • 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  • 4. Změna stanov společnosti
  • 5. Změna a volba orgánů
  • 6. Závěr

zpět

t