DOTACE

Nabízíme kompletní projektový management od hledání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry po jejich realizaci ve smyslu zpracování projektových žádostí vč. kompletace povinných příloh, následný management a monitoring během průběhu realizace projektu, který zahrnuje zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, případně změn v projektu. V rámci těchto služeb nabízíme také výpomoc s realizací zadávacích řízení na projektové záměry, případně další konzultační služby. 

Naším cílem je úspěšný projekt, a to je pouze ten, který je nejen schválen, ale také úspěšně realizován a dokončen.

VYHLEDÁNÍ DOTAČNÍHO TITULU

Společnost CAUTOR  disponuje rozsáhlou databází dotačních příležitostí v ČR z evropských strukturálních fondů i národních dotací a má rozsáhlé zkušenosti s realizací mnoha projektů.

Máte projektový záměr a nejste si jisti, zda na něj lze získat dotaci?

Chcete poradit s připravovanou žádostí?

Chcete od nás připravit kompletní projektovou žádost?

Nabízíme kompletní zpracování projektové žádosti od vyhledání vhodného dotačního titulu přes vypracování finanční analýzy, rozpočtu projektu apod. až po její podání.

Našim klientům poskytujeme individuální přístup při hledání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry a konzultace související s realizací projektu.

Obrátit se na nás můžete také v případě, kdy jste dotaci již získali a nyní jste zavaleni množstvím povinností, kterých musíte dostát, aby Vám dotace nebyla odebrána.

PŘÍPRAVA A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Příprava a podání žádosti o dotaci zahrnuje zpracování žádosti k projektu v elektronické aplikaci, kompletaci a kontrolu úplnosti a formální správnosti žádosti, včetně všech povinných příloh.

Klientům poskytujeme služby v průběhu administrace žádosti, tedy při schvalování žádosti o podporu. Tyto služby zahrnují komunikaci s poskytovatelem podpory u dotačního zdroje, kontrolu stavu žádosti během celého procesu schvalování a informování klienta o případných změnách.

MONITORING PROJEKTU

Po schválení žádosti nabízíme poradenství týkající se správné realizace projektu a tím zaručení jeho souladu s pravidly relevantního programu. Tato činnost zahrnuje monitoring realizace projektu a jeho parametrů během realizace, zpracování monitorovacích zpráv, monitorovacích hlášení a žádostí o platbu, zpracování žádostí o změnu a přípravu případných upřesňujících podkladů.

MONITORING PROJEKTU V OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI

Zajišťujeme komunikaci s poskytovatelem podpory a nabízíme konzultační a poradenskou činnost po celou dobu realizace, poskytujeme podporu i v období udržitelnosti projektu, zpracování monitorovacích zpráv v období udržitelnosti a asistenci při kontrolách plnění podmínek poskytnutí podpory.

REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Zadavatele zastoupíme při zadání všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo řídících se pravidly příslušných dotačních programů. Vyřídíme kompletní administraci týkající se veřejné zakázky. Zejména se jedná o tyto činnosti:

  • přípravu dokumentů souvisejících s výběrovým řízením; 
  • koordinace činností dle pravidel poskytovatele podpory; 
  • komunikace s poskytovatelem podpory; 
  • komunikace a součinnost s předkladatelem projektu, resp. příkazcem.