O NÁS

Společnost Cautor působí na českém trhu od roku 1999. Specializujeme se na tyto hlavní oblasti:

 • Finanční poradenství, zejména pro fúze a akvizice, restrukturalizaci a projekt management. 
 • Dotace pro soukromý i veřejný sektor
 • Nemovitosti a poradenství při jejich pořízení, prodeji a developmentu
 • Public relations zajišťujeme pro naše klienty pomoc při prosazování jejich zájmů
 • Mediace řešení v zájmu obou stran v obchodí a firemní oblasti

NAŠE FILOZOFIE

 • Zájmy našich klientů jsou u nás vždy na prvním místě.
 • Poskytujeme svým klientům individuální péči a osobní přístup.
 • Tým našich odborníků se snaží vždy včas zachytit nové příležitosti a možnosti pro své klienty.
 • Jsme tým skvělých profesionálů. Klademe důraz na profesionalitu a kvalitu práce.

Chceme, aby naše služby byly vždy ty nejlepší.

I dobrý nápad je poloviční, pokud není efektivně a odborně prezentován!

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Finanční poradenství, zejména pro fúze a akvizice, restrukturalizaci a projekt management. 

Specializujeme se na oblast finančního poradenství od roku 1999. Naši profesionálové mají mnohaleté zkušenosti s řízením projektů pro veřejnou i soukromou sféru, a to zejména při zajištění financování, restrukturalizaci, project managementu a při fůzích a akvizicích. 

Dále provádíme mediace a strategické plánování pro řízení transakcí včetně úzké spolupráce s právní kanceláří.

DOTACE

Nabízíme kompletní projektový management od hledání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry po jejich realizaci ve smyslu zpracování projektových žádostí vč. kompletace povinných přílohnásledný management monitoring během průběhu realizace projektu, který zahrnuje zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, případně změn v projektu. V rámci těchto služeb nabízíme také výpomoc s realizací zadávacích řízení na projektové záměry, případně další konzultační služby. 

Naším cílem je úspěšný projekt a to je pouze ten, který je nejen schválen, ale také úspěšně realizován a dokončen.

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU

Po schválení žádosti o dotaci Vám společnost CAUTOR nabízí poradenství týkající se správné realizace projektu a s tím související zaručení jeho souladu s pravidly relevantního programu, který zahrnuje:

 • Kontrolu realizace projektu a jeho parametrů během realizace;
 • Zpracování monitorovacích hlášení/monitorovacích zpráv/žádostí o platbu;
 • Zpracování žádostí o změnu;
 • Zapracování dodatků a doplňujících informací do monitorovacích hlášení/monitorovacích zpráv/žádostí o platbu; 
 • Komunikaci s poskytovatelem podpory; 
 • Komunikaci a součinnost s předkladatelem projektu, resp. příkazcem.

REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Zadavatele zastoupíme při zadání všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo řídících se pravidly příslušných dotačních programů. Vyřídíme kompletní administraci týkající se veřejné zakázky. Zejména se jedná o tyto činnosti:

 • Přípravu dokumentů souvisejících s výběrovým řízením; 
 • Koordinace činností dle pravidel poskytovatele podpory; 
 • Komunikace s poskytovatelem podpory; 
 • Komunikace a součinnost s předkladatelem projektu, resp. příkazcem.

VYHLEDÁNÍ DOTAČNÍHO TITULU

Společnost CAUTOR  disponuje rozsáhlou databází dotačních příležitostí v ČR, ať již ze strukturálních fondů, krajských a ministerských dotací či z jiných dotačních zdrojů a má rozsáhlé zkušenosti s realizací mnoha projektů.

Máte projektový záměr a nejste si jisti, zda na něj lze získat dotaci?

Chcete poradit s připravovanou žádostí?

Chcete od nás připravit kompletní projektovou žádost?

Nabízíme kompletní zpracování projektové žádosti od vyhledání vhodného dotačního titulu přes vypracování finanční analýzy, rozpočtu projektu apod. až po její podání.

Obrátit se na nás můžete také v případě, kdy jste dotaci již získali a nyní jste zavaleni množstvím povinností, kterých musíte dostát, aby Vám dotace nebyla odebrána.

NEMOVITOSTI

Nemovitosti a odborné poradenství při jejich pořízení, prodeji a inženýring při developmentu.

PUBLIC RELATIONS

V rámci public relations zajišťujeme pro naše klienty pomoc při prosazování jejich zájmů.

 • Public Affairs – poskytujeme služby zastupování zájmů našich klientů vůči státní správě. Jedná se především o profesionální konzultace a lobbing.
 • Strategické konzultace – audit a posouzení příležitostí a hrozeb pro stávající a rozvojové cíle klienta.
 • Analýza odborných podkladů, příprava strategie jednání a komunikace s zástupci státní správy, poslanci a senátory.

VALNÁ HROMADA

Valná hromada CAUTOR CONSULTING a. s.

Valná hromada CAUTOR reality a. s.

Valná hromada CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.