Výzva k odevzdání akcií emitentovi

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. ze dne 14. 4. 2022 o převodu akcií listinných na zaknihované tímto vyzýváme akcionáře k odevzdání akcií listinných emitentovi. Celá výzva a notářský zápis o rozhodnutí valné hromady je ke stažení níže. Lhůta pro odevzdání cenných papírů uplyne dne 15. 6. 2022.

Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

pořádané dne 14. 4. 2022 od 10:30 hodin

Program jednání:

  • 1. Zahájení Valné hromady a kontrola její schopnosti se usnášet
  • 2. Rozhodnutí o změně podoby akcií a o změně stanov Společnosti – k tomuto bodu bude proveden notářský zápis
  • 3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021
  • 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
  • 5. Závěr

zpět