Valná hromada CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

pořádané dne 13.7.2021 od 14.00 hodin

Program jednání:

  • 1. Zahájení Valné hromady a kontrola její schopnosti se usnášet
  • 2. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020
  • 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
  • 4. Změna stanov společnosti – jedná se promítnutí legislativních změn
  • 5. Změny orgánů společnosti
  • 6. Závěr

zpět